A versenyről

A verseny története

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Szerves Kémiai Tanszéke első alkalommal 2010-ben rendezett Szerves Kémiai Problémamegoldó Versenyt a szerves kémia iránt érdeklődő alap- és mesterszakos egyetemi hallgatóknak. Az azóta minden évben megrendezésre kerülő verseny célja, hogy a hallgatók elgondolkodtató, érdekes és életszerű szerves és biokémiai problémákkal találkozva próbára tehessék felkészültségüket, problémamegoldó készségüket. Az elmúlt években a verseny szervezésébe bekapcsolódott a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszéke, valamint a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézete is.

ELTE
BME
SE

Lebonyolítás, szabályok

Az egyfordulós, írásbeli versenyre minden évben áprilisban kerül sor. A versenyzők 10-15 feladatból álló írásbeli feladatsort oldanak meg, amelyet a beérkezett javaslatok alapján az ELTE, BME és SE oktatóiból álló versenybizottság állít össze.

A feladatsor megoldására három óra áll rendelkezésre, a megoldáshoz bármilyen kézzel írott vagy nyomtatott irodalom felhasználható. Elektronikus eszközök használata, valamint a könyvek közös használata azonban nem megengedett.

A dolgozatok kijavítását az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének oktatói és doktorandusz hallgatói végzik.

Díjazás

A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók pénz- illetve könyvjutalomban részesülnek. A 2018. évi verseny összdíjazása szponzoraink felajánlásainak köszönhetően közel félmillió forint.

Versenybizottság

A verseny szakmai felügyelete a Versenybizottság feladata. A bizottság tagjai:

2010-2015 között a Versenybizottság elnöki feladatait Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének vezetője látta el. A verseny technikai lebonyolításáért felelős szervezőtitkár 2010-2012 között Csóka Tamás, a 2013-2015 közötti időszakban pedig Dr. Nemes Anikó volt.

Támogatóink

A 2018. évi verseny megrendezését a Richter Gedeon Nyrt., az Egis Gyógyszergyár Zrt., a Molar Chemicals Kft. és a Kajtár-Hollósi Alapítvány támogatja.

SZKPV szponzor logók